Το Liverpool World Centre (LWC)  είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το LWC υπάρχει ώστε να συνδέει τα παγκόσμια ζητήματα με τις ζωές των νέων και ηλικιωμένων ανθρώπων. Η εκπαίδευση είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, επομένως η LWC συνεργάζεται με ενήλικες και εκπαιδευτικούς για να διευκολύνει την κατανόηση ζητημάτων και την προώθηση των θετικών κοινωνικών αλλαγών. Το LWC έχει 8 στον αριθμό αμειβόμενους ανθρώπους που ανήκουν στο προσωπικό, 2 εθελοντές, και επίσης μία τράπεζα από 8 συνεργάτες υπεύθυνους εργαστηρίων. Το LWC ιδρύθηκε το 2001 και έχει συνεργαστεί με 237 σχολεία στο Merseyside (50%) και πάνω από 2.000 ενήλικες.

Το Liverpool World Centre προεδρεύει της εθνικής Κοινοπραξίας των Κέντρων Εκπαίδευσης και ηγείται του δικτύου ΤΕΕSNet σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Liverpool Hope.

Το Liverpool World Centre  χρησιμοποιεί καθιερωμένες  και καινοτόμες μεθοδολογίες συμμετοχικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση η οποία  είναι σε θέση να διερευνήσει ένα ευρύ πεδίο παγκοσμίων θεμάτων. Η οργάνωση συνεργάζεται με σχολεία, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, κοινοτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ανεπίσημους φορείς εκπαίδευσης για την επίτευξη των στόχων τους.