Ένα βίντεο από την Eριάννα Φιλιππίδη για τις εντυπώσεις της από τον Οδηγό και την Εργαλειοθήκη DEPAL. Η Εριάννα παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Βαρδάκειος Σχολή τον Οκτώβριο του 2021 και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό στη δουλειά της ως συντονίτρια σεμιναρίων για καθηγητές και εκπαιδευτές.