Ψηφιακή εκπαίδευση και Συμμετοχική Μάθηση Ενηλίκων

Αυτό το πρότζεκτ υποστηρίζει εκπαιδευτές που θέλουν να δώσουν  κίνητρα στους ενήλικες μαθητές τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργώντας μια σύνδεση ανάμεσα στη συμμετοχική εκπαίδευση και τη νέα ψηφιακή μάθηση μέσα από τη μέθοδο της Ψηφιακής Αφήγησης ιστοριών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 στάδια:

  • Τα Στάδια 1 και 2 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να παρέχουν πιο αποτελεσματικά την ψηφιακή μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση αυτής με όρους ικανοτήτων  – δημιουργημένη από κοινού από τους εταίρους- τβασισμένη και στη θεωρία και στην πρακτική. Η θεωρία προέρχεται από τον Οδηγό του πρότζεκτ, που δημιουργήθηκε από αυτό. Η πρακτική προέρχεται από την πρώτη διεθνή εκπαίδευση και 6 εργαστήρια «ψηφιακών φωτογραφικών ιστοριών» στις χώρες των εταίρων.
  • Το στάδιο 3 ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση της Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης. Ένας πρακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτές που προσφέρει ψηφιακή μάθηση, παρουσιάζοντας τους παράγοντες της αποτελεσματικής ψηφιακής διδασκαλίας
  • Το στάδιο 4 επικεντρώνεται στη διάδοση των αποτελεσμάτων. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό στη μετάδοση της γνώσης που αποκόμισαν οι εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι στο μέλλον θα έχουν κι αυτοί αυτόν τον ρόλο.

Ο στόχος αυτής της αλυσίδας των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων είναι να έχουν επίδραση πάνω στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, προωθώντας τη σκέψη για το πώς να κάνει την εκπαίδευση ενηλίκων ελκυστικότερη και σημαντική, αυξάνοντας την πρακτική της αποτελεσματικής ψηφιακής μάθησης.

Το πρόγραμμα θα προετοιμάσει καλύτερα τους ενήλικες εκπαιδευόμενους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  ώστε να αναλάβουν πληρέστερο ρόλο ως πολίτες του κόσμου του 21ου  αι.