Εργαλειοθήκη DEPAL

Ο Οδηγός DEPAL έδωσε στους εκπαιδευτές ενηλίκων μια τεκμηρίωση στις θεωρίες που στηρίζουν το έργο της σύμπραξης DEPAL. Η νέα εργαλειοθήκη συνοδεύει τον Οδηγό και ζωντανεύει τη θεωρία. Η εργαλειοθήκη προσφέρει μια σειρά από συμβουλές και δραστηριότητες για να φέρετε τη συμμετοχική εκπαίδευση και την (ψηφιακή) αφήγηση στην εργασία σας.

Η εργαλειοθήκη είναι ένα έργο αγάπης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, με συνεισφορά και των επτά οργανώσεων-εταίρων του DEPAL. Συγκεντρώσαμε με κόπο την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για να σας προσφέρουμε κάτι νέο και διαδραστικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Με ενότητες που περιλαμβάνουν «Δημιουργία κοινοτήτων μάθησης», «Δουλεύοντας με ιστορίες» και «Κάνοντάς το ψηφιακό» και επιπλέον μια σειρά δραστηριοτήτων και μελετών περιπτώσεων. Ελπίζουμε ότι αυτή είναι μια πρακτική και χρήσιμη πηγή για όποιον εργάζεται στην εκπαίδευση ή αναζητά να αναπτύξει δεξιότητες συντονισμού.