Πηγές

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μια ποικιλία πηγών που ελπίζουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες για την περαιτέρω διερεύνηση των μεθόδων και δραστηριοτήτων που έχουμε αναπτύξει μέσω του έργου DEPAL και για την άμεση χρήση από σας της μεθοδολογίας DEPAL.