Πολλαπλασιαστική Δράση DEPAL στη Γένοβα

Τον Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν δύο Πολλαπλασιαστικές Δράσεις στη Γένοβα της Ιταλίας για το έργο DEPAL.

Η πρώτη, ανοιχτή σε όλους, πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία Condiviso, ένα κέντρο συνεργασίας και ψηφιακής επικοινωνίας, και διεξήχθη από τους εκπροσώπους του εταίρου του έργου LABC Paolo Brusa και Angela Salvatore, μαζί με την Anna Ponte από τη  Diciannove.

Η δεύτερη διεξήχθη στις 23 Μαΐου μετά από συγκεκριμένο αίτημα του Il Biscione, ενός κοινωνικού συνεταιρισμού που δραστηριοποιείται με πολλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες και εφήβους στην επικράτεια, με επικεφαλής την Anna Ponte από τη Diciannove. Στο «In Farmacia –spaziosociale», οι εκπαιδευτικοί των ομάδων που εργάζονται με μετανάστες και ανηλίκους συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές μας.

Και οι δύο συναντήσεις ήταν εξαιρετικές ευκαιρίες για την ανταλλαγή των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της Ψηφιακής Αφήγησης. Οι ομάδες αντιμετώπισαν τη συμμετοχική μαθησιακή εργασία με υψηλό επίπεδο δέσμευσης, εμπλέκοντας τις δεξιότητές τους, για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι προτεινόμενες, μεθοδολογίες στη δουλειά τους ως εκπαιδευτές, σύμβουλοι κ.λπ.

Όχι μόνο οι πρακτικές προτάσεις έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό, αλλά και η παρουσίαση ολόκληρου του έργου και των δύο προϊόντων, του Οδηγού και της Εργαλειοθήκης, αποτέλεσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος και μελέτης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το διήμερο πέτυχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.