Δεύτερη DEPAL εκπαίδευση-Πρότζεκτ Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Συμμετοχικής Μάθησης

Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου η NeoSapiens το δεύτερο σεμινάριο εκπαίδευσης  (LTTA)  στο μικρό αλλά φιλόξενο Logroño (Ισπανία). Κατά τη διάρκεια τριών εντατικών και γόνιμων ημερών, εταίροι από Αγγλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία εργάστηκαν για την ανάπτυξη και τη δοκιμή ορισμένων μεθοδολογιών αφήγησης: δραστηριότητες που διεγείρουν τις αισθήσεις μας και μας παρακινούν να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία και να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη συμμετοχική μάθηση . Μερικές αντιπροσωπευτικές λέξεις της εκπαίδευσης ήταν: ευχαρίστηση, μαγεία, απόλαυση, οικογένεια, συστατικά, κοινότητα, χάος, τζάκι κ.λπ.

Το DEPAL είναι ένα έργο Erasmus+ που υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να ενεργοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και να βελτιωθούν στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Δημιουργεί μια γέφυρα συμμετοχικής εκπαίδευσης με νέα ψηφιακή μάθηση χρησιμοποιώντας ‘Ψηφιακές ιστορίες φωτογραφιών’.

  • Τι είναι η αφήγηση;
  • Η δραστηριότητα της αφήγησης ή της συγγραφής ιστοριών.

Όλοι έχουμε ιστορίες να πούμε και ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να τις ακούσουν. Το DEPAL είναι ένα έργο που σας ενθαρρύνει να πείτε τις ιστορίες σας (προσωπικές, φανταστικές, πραγματικές ή όχι…). Κάθε ιστορία μετράει, επομένως το DEPAL σας παρέχει εργαλεία για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας ως ψηφιακός αφηγητής. Δείτε περισσότερα για το έργο εδώ:

https://depalproject.eu/