Όρια Fanaigí Linn Άνοιξη 2021

Όρια- Fanaigí Linn (Μείνε μαζί μας). Δώδεκα ατομικές εμπειρίες της χρονιάς 2020 πλέκονται όλες μαζί σε αυτήν την ψηφιακή ιστορία δημιουργημένη σε έναν χώρο αμοιβαίας υποστήριξης και συμπερίληψης. Μοίρασμα ιστοριών και εικόνων, διασκέδαση και προσπάθεια, αυτή η δημιουργία αναδύθηκε από το διαδικτυακό εργαστήριο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από όλη την Ιρλανδία (και εκτός) και η τελική ιστορία συμπεριλαμβάνει όλες τις φωνές, καταλήγοντας σε μια συλλογική ιστορία που κανένας ατομικά δε θα μπορούσε να δημιουργήσει.