Η ζωή μας είναι ένας κύκλος

Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε από του συμμετέχοντες του διαδικτυακού εργαστηρίου του

Erasmus+  πρότζεκτ  DEPAL “Ψηφιακή Εκπαίδευση και Συμμετοχική Μάθηση Ενηλίκων”  που οργανώθηκε από τη Βαρδάκειο Σχολή τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2021. Αντικατοπτρίζει την υπέροχη ατμόσφαιρα, την ενεργή συμμετοχή και τη γνώση που αποκτήθηκε μέσω αυτής της εμπειρίας. Ανάμεσα σε όλα τα κοινά που βρήκαμε  είναι η αγάπη μας για τη θάλασσα του Αιγαίου όπου ζούμε.