Τα φρούτα της Μομόκο

“Τα φρούτα της Μομόκο” είναι το αποτέλεσμα της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών του ιταλικού εργαστηρίου, του πρότζεκτDEPAL (Ψηφιακή Εκπαίδευση και Συμμετοχική Μάθηση ενηλίκων), η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2021.