Διαδικτυακό σεμινάριο εργαλειοθήκηςDEPALγια εκπαιδευτές ενηλίκων

Το διαδικτυακό σεμινάριο για την εργαλειοθήκη DEPAL στις 20 Οκτωβρίου 2021 ήταν μια καλή ευκαιρία για εκπαιδευτές ενηλίκων από όλη την Ευρώπη να ενημερωθούν αλλά και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτή. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους συνειδητοποίησαν πόσο αποτελεσματικό είναι το εγχειρίδιο ειδικά στη δημιουργία δεσίματος της ομάδας αλλά και στην προετοιμασία των συμμετεχόντων να γράψουν τις ιστορίες τους εμπιστευόμενοι τη φωνή και τα συναισθήματά τους. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών.
Συμμετοχική μάθηση και ψηφιακή αφήγηση. Δύο αλληλοσυνδεόμενες μέθοδοι στις οποίες πιστεύουν οι συνεργάτες του DEPAL και έχουν αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια για να είναι διαθέσιμες σε όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω της Εργαλειοθήκης.