ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ… Η Εργαλειοθήκη DEPAL έφτασε!!!

Ο Οδηγός DEPAL έδωσε στους εκπαιδευτές ενηλίκων μια βάση στις θεωρίες που στηρίζουν το έργο της σύμπραξης DEPAL. Η νέα εργαλειοθήκη συμπληρώνει τον Οδηγό και φέρνει στη ζωή τη θεωρία. Η εργαλειοθήκη προσφέρει μια σειρά από συμβουλές και δραστηριότητες για να φέρετε τη συμμετοχική εκπαίδευση και την (ψηφιακή) αφήγηση στην εργασία σας.

Η εργαλειοθήκη είναι μια εργασία αγάπης που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID, με συνεισφορά και των επτά οργανισμών-εταίρων του DEPAL. Συγκεντρώσαμε με κόπο την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για να σας προσφέρουμε κάτι νέο και διαδραστικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Με ενότητες που περιλαμβάνουν «Δημιουργία κοινοτήτων μάθησης», «Δουλεύοντας με ιστορίες» και «Κάνοντάς το ψηφιακό», εκτός από μια σειρά δραστηριοτήτων και μελετών περίπτωσης, ελπίζουμε ότι αυτή είναι μια πρακτική και χρήσιμη πηγή για όποιον εργάζεται στην εκπαίδευση ή αναζητά να αναπτύξει δεξιότητες συντονισμού ομάδων.

Κατεβάστε την εργαλειοθήκη εδώ: Εργαλειοθήκη DEPAL